کشور مجارستان نیز مانند کشورهای دیگر اروپایی دارای دوره های پیش دانشگاهی و آمادگی ورود به دانشگاه میباشد که این آمادگی ها برای رشته های پزشکی پریمدیکال و در رشته های فنی و مهندسی پری-انجینییرینگ نامیده میشود. مجارستان دارای کالجهای معتبر بین المللی میباشد. شروع دوره عادی از ماه سپتامبر و دوره فشرده ماه فوریه هر سال می باشد. ضمن اینکه یکی از کالج های معتبر کشور مجارستان شروع به برگزاری دوره کوتاه مدت کالج پزشکی کرده است.  پس از پایان این دوره, دانشجویان می توانند در آزمون ورودی رشته های پزشکی, دندانپزشکی و داروسازی, جهت ورود به دانشگاه های پزشکی کشورهای . مجارستان, چک و اسلواکی, شرکت کنند. این دوره فوق العاده جهت آن دسته از دانشجویانی خواهد بود که توانایی خوبی در زبان انگلیسی و همچنین در درس هایزیست شناسی و شیمی دارا هستند. شرکت در این دوره تأثیر مهمی در پذیرش دانشجویان محترم در دانشگاه های پزشکی و همچنین صرفه جویی بالا در زمان تحصیل به مدت یکسال را خواهد داشت 

:برنامه فوق العاده دوره پیش پزشکی

طول دوره 6 هفته

شروع برنامه: 19 آپریل 2016

پایان برنامه: 27 می 2016

شهریه دوره: 3200 یورو

آخرین مهلت ثبت نام: 10 مارچ2016

آموزش دانشجویان در طول این دوره در 5 روز این هفته به میزان 6 تا 8 ساعت در روز می باشد. آموزش روزانه به صورت ترکیبی از آموزش و آزمون های نمونه مرتب خواهد بود