هزینه تحصیل در بلاروس 2016

هزینه تحصیل در بلاروس 2016

هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس سال 2016-2017


هزینه های تحصیل  و شهریه های دانشگاه های  بلاروس

 2016 هزینه تحصیل در بلاروس

 ، لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای پزشکی بلاروس در سال 2016 و 2017به شرح زیر است

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان انگلیسی
تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی 4500 دلار به صورت سالیانه
تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی 5000 دلار به صورت سالیانه
تحصیل در رشته داروسازی به زبان انگلیسی به زودی اعلام میگردد

تحصیل در رشته های پزشکی در کشور بلاروس به زبان روسی
تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی 3800 دلار سالیانه
تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی 4000 دلار سالیانه
تحصیل در رشته داروسازی به زبان روسی 3600 دلار سالیانه

تحصیل در رشته های پزشکی در بلاروس هزینه های خوابگاه

هزینه خوابگاه در دانشگاه های پزشکی بلاروس بسته به کیفیت خوابگاه و دو تخته و یا سه تخته بودن ماهایانه بین 85 دلار الی 120 دلار

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 4000 الی 4600 دلار بسته به نوع کالج متغیر است.

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان انگلیسی با کیفیت خیلی خوب و دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 80 دلار الی 120 دلار است.

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس

هزینه دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی در بلاروس در کالج های مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی بلاروس سالیانه بین 4000 الی 4500 دلار بسته به نوع کالج متغیر است

هزینه خوابگاه برای کالج های دوره پیش دانشگاهی پزشکی به زبان روسی با کیفیت های مختلف   دو تخته و سه تخته ماهیانه بین 35 دلار الی 120 دلار است.

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 4000 الی 4500 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی

به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دندانپزشکی به زبان روسی سالیانه بین 3500 الی 4000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان انگلیسی سالیانه بین 3000 الی 5000 دلار

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای دپزشکی به زبان روسی

هزینه های تحصیل در رشته های تخصصهای پزشکی به زبان روسی سالیانه بین 2000 الی 4000 دلار

:لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای مهندسی بلاروس در سال 2016 و 2017به شرح زیر است
تحصیل در رشته های مهندسی به زبان روسی 2500 الی 3000 دلار سالیانه
تحصیل در رشته مهندسی به زبان انگلیسی  3000 الی 3500 دلار سالیانه
تحصیل در رشته معماری به زبان انگلیسی  2500 الی 5000 دلار سالیانه
تحصیل در رشته معماری به زبان روسی 2500 الی 4000 دلار سالیانه
تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان انگلیسی  2500 الی 4500 دلار سالیانه
تحصیل در رشته آی تی IT  به زبان روسی  2000 الی 3000 دلار سالیانه

هزینه های خوابگاه بسته به دانشگاه و ساختمان خوابگاه بین ماهی 80 الی 120 دلار می باشد.

 : لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس در سال 2016 و 2017به شرح زیر است
شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس به زبان انگلیسی سالیانه 2000 الی 4000 دلار
شهریه های سالیانه دانشگاههای تربیت بدنی بلاروس به زبان روسی سالیانه 2000 الی 2500 دلار

 :لیست شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس در سال 2016 و 2017به شرح زیر است
شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس به زبان انگلیسی  2000 الی 3800 دلار
شهریه های سالیانه دانشگاههای علوم انسانی بلاروس به زبان روسی  1600 الی 2600 دلار


شهریه دانشگاه علوم پزشکی مینسک در رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،تخصص پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مینسک مورد تایید وزارت بهداشت ایران به زبان های روسی و انگلیسی.

دندان پزشکی به زبان انگلیسی:سالانه ۵۳۰۰ دلار

پزشکی عمومی به زبان روسی:سالانه ۵۰۰۰ دلار

دندان پزشکی به زبان روسی:سالانه ۴۳۰۰ دلار

پزشکی عمومی به زبان روسی:سالانه ۴۰۰۰ دلار

داروسازی به زبان روسی:سالانه ۳۷۰۰ دلار

تخصص داخلی :سالانه ۲۰۰۰ دلار

تخصص دندان پزشکی :سالانه ۳۳۰۰ دلار

جراحی :۲۳۰۰ دلار

هزینه خوابگاه ماهیانه ۵۰ تا ۶۰ دلار

هزینه بیمه درمانی سالیانه ۱۷۰ یورودروه پریمدیکال در کشور بلاروس به اسم پات فک شناخته شده است

دروس ارائه شده
زبان, زیست و شیمی. تعدادی واحد زبان روسی هم در کالج می گذرانند
دانشجویانی که سطح زبان خیلی پایینی دارند, پس از مصاحبه در کلاس های سطح پایین تر قرار می گیرند
مدت دوره
دوره کالج یکسال می باشد
شروع دوره
اکتبر
محل کالج
کالج واقع در شهر مینسک می باشد. دانشگاه علوم پزشکی مینسک نیز در این شهر قراردارد
کالج های قابل اقدام
دانشجویان می توانند در کالج های هنر, تعلیم و تربیت و کالج خود دانشگاه علوم پزشکی پذیرش بگیرند
هزینه کالج
هزینه دوره کالج یکساله به همراه خوابگاه 5900 دلار می باشد
شرط ورود به دانشگاه
گذراندن دوره کالج و شرکت در آزمون ورودی
نحوه ارزیابی آزمون
برای ورود به رشته دندانپزشکی 80%, رشته پزشکی 70%  و رشته داروسازی 60% نمره را باید کسب کنند
هزینه تحصیل در دانشگاه پزشکی مینسک
رشته دندانپزشکی 5300 دلار, رشته پزشکی 4700 دلار و رشته داروسازی با توجه به اینکه هنوز به زبان انگلیسی ارائه نشده است حدود 4000 دلار تخمین زده شده است
هزینه زندگی
خوابگاه های بیرون دانشگاه حدود ماهی 50 دلار و خوابگاه های داخل دانشگاه حدود ماهی 60 الی 80 یورو می باشد
هزینه خورد و خوراک در این شهر ماهیانه 300 دلار در نظر گرفته شده است
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش
پاسپورت
شناسنامه
 دانشنامه دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات

تمامی مدارک باید به زبان روسی ترجمه و تأیید شود. در صورتی که مدرک پیش دانشگاهی نداشته باشند, امکان اقدام هست و دوره کالج به جای پیش دانشگاهی در
 نظر گرفته می شود

مدت زمان پروسه
پروسه پذیرش 3 الی 4 هفته و پروسه ویزا یک هفته زمان میبرد
رده سنی
محدودیت سنی تا 25 سال
زمان اقدام
آذر و دی شروع رزرو, از خرداد شروع صدور پذیرش
با توجه به محدودیت پذیرش دانشجو, بهتر است خیلی زودتر رزرو انجام دهند